Mô hình thu tiền điện tại TP.HCM:

1.    Quầy tiếp nhận hóa đơn: (nếu có biên lai tiền điện khách hàng đem theo) hay tìm thông tin Khách hàng khi Khách hàng không có biên lai tiền điện đem theo, khi nhân viên tiếp nhận thì sẽ giao lại cho Khách hàng 1 số thứ tự chờ gọi số để vào quầy đóng tiền (một người có thể đóng hộ cho nhiều người hệ thống vẫn cho phép) khi đó hệ thống sẽ kết nối CSDL tra cứu tất cả các hóa đơn còn nợ tương ứng của khách hàng này và in lên phiếu thứ tự in ra

                

Kết nối qua CMIS 1.0 & 2.0

   Quầy lụt hóa đơn: (quầy chẳn & quầy lẻ) khi quầy tiếp nhận hóa đơn vừa được xử lý xong thì 2 quầy quản lý hóa đơn có thông tin từ quầy tiếp nhận bắt đầu tìm kiếm các hóa đơn tương ứng, nếu tìm được thì nhấn phím F9 đã tìm được còn chưa tìm được thì nhấn F10 để đưa vào hàng chờ tim kiếm sau, hệ thống tự động cập nhật thông tin từ quầy tiếp nhận hóa đơn, nhân viên chỉ nhìn vào màn hình là thấy Số Thứ Tự (Phiên) và Mã Quyển (lộ trình) chỉ có nhấn phìm F9 hay F10. Quầy chẳn để tìm hóa dơn chẳn quầy lẻ để tìm hóa đơn lẻ. Khi hóa đơn tìm xong nhân viên sẽ đưa tương ứng với quầy thu tiền điện nào đang có số thứ tự QMS tương ứng. Cuối ngày sẽ có tính năng kiểm tra đối chiếu với các hóa đơn đã giao và sẽ hoàn lại nếu vì lý do gì đó mà Khách hàng không đóng tiền như thiếu tiền hay nhiều kỳ mà đóng 1 vài kỳ thì các hóa đơn sẽ được quản lý hóa đơn giao lên quầy sẽ hoàn trả lại.

3    Quầy thu tiền điện: tùy theo lượng khách hàng đến giao dịch mà điện lực sẽ có ít hay nhiều quầy thu tiền. Khi thu tiền nhân viên chỉ nhập vào số thứ tự QMS thì sẽ có các thông tin thể hiện như là tên Khách hàng, các kỳ nợ, tổng số tiền đóng… nhân viên chỉ thu tiền theo đó. Khi thu tiền xong nhân viên nhấn phím F4 (nếu quản lý hóa đơn đã tìm xong hóa đơn thì khi đó giao dịch mới giao dịch thành công, còn ngược lại thì cứ đợi quản lý hóa đơn tìm được hóa đơn mới giao dịch được, khi gặp trường hợp này nhân viên có thể chuyển sang hàng chờ để phục vụ cho Khách hàng khác và khách hàng này sẽ chờ quản lý hóa đơn tìm kiếm hóa đơn). Cuối ngày sẽ có tính năng đối chiếu các hóa đơn giữa quản lý hóa đơn và quầy vế các hóa đơn đã giao nhận.

  Báo cáo:Báo cáo tất cả các giao dịch trong ngày và các yêu cầu của điện lực.

  Máy in:   máy in phiếu đóng cắt điện

 Ngoài ra có phần miền kiểm kê cuối năm.

Và phần mêm quản lý phân công cắt điện và tính năng suất